Dne 2. 9. 2022 proběhlo první oficiální jednání nově vzniklé Asociace lesnických škol, které se konalo v prostorách České lesnické akademie Trutnov. Zástupci lesnických škol, lesnicko - dřevařských fakult, LČR, s. p. a Ministerstva zemědělství jednali o různých možnostech spolupráce.

Prodiskutovali např. téma stipendií, problematiku administrativy na lesnických pozicích, důležitost podpory praxe a přizpůsobení se výuce. Tématem diskuze bylo také uplatnění absolventů lesnických škol a s ním spojený velký zájem o kvalifikované absolventy lesnických škol ze strany zaměstnavatelů. Stěžejním bodem diskuze bylo celkové zviditelnění oboru a s ním související prezentace v katalogu prací. Důležitým tématem byla také nová učebnice, která je momentálně ve fázi připomínkování ze stran pedagogů z praxe. Členové se dohodli na spolupráci v oblasti odborných praktických seminářů, které pro pedagogy lesnických škol připraví zástupci vysokoškolských fakult.

Kontakty

Asociace lesnických škol, z.s.
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

SZ: L 14077 KS Hradec Králové
IČ: 17120667
Email: info@aless.cz

Asociace lesnických škol