Založili jsme Asociaci lesnických škol, která sdružuje 6 lesnických škol z České republiky: ČLA Trutnov, SLŠ Žlutice, SLŠ a SOŠ Šluknov, SLŠ Hranice, SLŠ a SOU Křivoklát, SLŠ Písek. Naším dlouhodobým cílem je rozvoj vhodných podmínek pro vzdělávání studentů středních lesnických škol.

Ke splnění tohoto cíle Spolek spolupracuje s dalšími subjekty, právnickými a fyzickými osobami, které napomáhají rozvoji vzdělávání a poznání. Naší snahou je vytvořit dobré podmínky pro prezentaci lesnických škol na veřejnosti, výstavách, veletrzích a seminářích. Usilujeme o objektivní informovanost odborné i laické veřejnosti o činnostech lesnických škol. Chceme hájit a prosazovat zájmy odborného lesnického školství a v neposlední řadě podporovat vzájemnou spolupráci lesnických škol včetně mezinárodní spolupráce.

Jsme přesvědčení, že spojením všech lesnických škol nevznikne jen Spolek "na papíře", ale že se nám díky vzájemné podpoře a spolupráci podaří naplnit všechny stanovené cíle a plány. Jednoduše řečeno, chceme pro naši mladou generaci budoucích lesníků zajistit co nejlepší studijní podmínky.

První společnou a velmi důležitou aktivitou je tvorba nových učebnic. Pokud byste postupně navštívili jednotlivé lesnické školy, zjistili byste, že se stejný předmět učí všude jinak. Chceme sjednotit osnovy a aktualizovat obsah tak, aby student dostával odborné informace, které jsou aktuální a podstatné. Nechceme, aby se naši studenti učili zbytečnosti, které v praxi nevyužijí. Sestavili jsme proto týmy, zvolili zástupce a začali pracovat. Nejprve se zaměříme na Pěstování lesa, Ochranu lesa a Nauku o lesním prostředí, následovat bude učebnice Hospodářské úpravy lesů a Lesní těžby. O všech aktivitách a výsledcích práce vás budeme průběžně informovat prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí.

Kontakty

Asociace lesnických škol, z.s.
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

SZ: L 14077 KS Hradec Králové
IČ: 17120667
Email: info@aless.cz

Asociace lesnických škol